Team & Spirit

ערב ייחודי לגיבוש הנהלות וצוותים מטרה:  אירוע גיבוש, מבוסס על תוכן ייחודי,מגוון, המקנה ערך למשתתפים ומאופיין בזכירות גבוהה מאד ("לא… המשך לקרא….